Nyhets-Info - 2017-02-14

VIKTIG Oljeinformation! Vi rekommenderar Mobil 1™ ESP 0W-40 dexos2!


 

Nu rekommenderar vi bara Mobil 1™ ESP 0W-40 dexos2 för alla C4-C7 Corvetter i Sverige/Europa!

Efter grundlig genomgång av GM-dokument för krav på motorolja i Corvetter inom Europa har vi kommit fram till att Mobil 1™ ESP 0W-40 dexos2 är det bästa alternativet bl.a. baserat på följande skäl:

1) GM ställer krav på att dexos2-licensierad motorolja skall användas för Corvetter i Europa

2) 40-olja ger en tåligare oljefilm vid högre oljetemperatur som är vanligare i Europa, då bilarna ofta körs hårdare och snabbare t.ex. på Autobahn

3) 0W-olja ger en mer lättstartad bil vid låg temperatur

4) C7-Corvetter med torrsump (LS7, LS9 och LS3) SKALL använda Mobil 1™ -olja

5) Corvette C7 SKALL använda Mobil1 0W-40 ESP dexos2

6) Du kan använda 0W-30 vid kallt väder

7) Vid bankörning och tävling använd Mobil1 15W-50

8) dexos2-kravet är också baserat på att europas bensin har mycket lägre ask/svavelhalt än motsvarande amerikanska bensinLäs mer om vad GM säger bl.a. i dessa dokument:

Corvette 2016 Owners Manual - se sidor 227-228

GM Tech Bulletin dexos1 och dexos2

Kontakta Robert Palmqvist för mer info och planering av oljebyte på 070-279 11 50!

Copyright ® 2017 VetteParts.se