Nyhets-Info - 2018-08-14

VIKTIG Information om den STORA C6 Z06 ventilstyrningsBLUFFEN!


 

Alla som har något intresse för Corvette C6 Z06 har säkert läst och hört mycket information om hur problem med ventilstyrningarna har föranlett dyra reparationer på ett antal C6 Z06. Samtidigt har marknaden påverkats eftersom många okunniga köpare ställer oberättigade frågor om huruvida topparna har renoverats.

På den svenska marknaden har AK Racing med hjälp av sin medarbetare Kenta genom forum och muntliga utsagor på Corvettemöten etc. under ett antal år hävdat att alla Corvette C6 Z06 har lidit av detta problem. Genom en enkel Wiggle-Test har bl.a. Kenta rest land och rike runt, Wiggle-Testat ett antal bilar och mer eller mindre alltid konstaterat fel på ventilstyrningarna och rekommenderat en omgående renovering av topparna för att undvika större maskinskador. Dessa renoveringar med ombearbetning och montering av nya styrningar har kostat 30-50.000:- per bil.

Nu kommer ny information från olika källor i U.S.A. bl.a. GM's Z06-Team att detta fel har varit av en mycket begränsad omfattning och cirka 1.300 C6 Z06 har varit drabbade av totalt 28.000 tillverkade, alltså knappt 5% av alla tillverkade.

Man förstår att AK Racing och Kenta har gjort storkovan på dessa renoveringar i Sverige då de nämnt att över 50 bilar renoverats av totala 150 bilar = 33,3%. Många har genom en amatörmässig Wiggle-Test blivit skrämda att genomföra en renovering till hög kostnad, som inte hade behövts.

Nedan följer några amerikanska länkar som ger fördjupad information om detta problem.

Corvette Forum: Hib Halverson

Tidningsartikel: ThoughtCo.

Läs också den inflamerade debatten på Club Corvettes Forum: CCS-tråden

Kontakta Robert Palmqvist för mer info på 070-279 11 50!

Copyright ® 2018 VetteParts.se